รู้ได้ก่อนใคร หากน้ำมันเสื่อมสภาพ ENEOS แจกตารางเช็คลิสต์สถานะน้ำมันด้วยตัวเอง จากคู่มือ Japan !

03/08/2022

น้ำมันที่อยู่ในแท้งค์น้ำมันไฮดรอลิกนั้นเสื่อมสภาพลงทุกวัน

ทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น มีขยะเข้าไปปะปน และการดูดความชื้น

แม้ในสภาพปกติ น้ำมันไฮดรอลิกจะมีน้ำผสมอยู่ประมาณ 0.04% อยู่แล้ว

แต่หากมีความชื้นเข้าไป จากสาเหตุ เช่น การควบแน่นของหยดน้ำที่ส่วนบนภายในแท้งค์ หรือการรั่วซึมของ oil cooler แล้ว

น้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวน้ำนม และทำให้สูญเสียคุณสมบัติการหล่อลื่นในอุปกรณ์ไฮดรอลิก เช่น ปั๊ม

หรือทำให้ส่วนซีลปิดผนึกเกิดการบวมจากน้ำแล้วเสื่อมสภาพ จนกลายเป็นสาเหตุให้น้ำมันรั่วไหลได้

ซึ่งหากมองจากแท้งค์โดยตรง จะแยกแยะการเสื่อมสภาพของน้ำมันได้ยาก จึงควรกำหนดรอบการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำมันโดยพิจารณาจากเวลาทำงานของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อม

ENEOS ขอแนะนำเทคนิค 3 ข้อ พร้อมตารางเช็คสถานะน้ำมันเบื้องต้นด้วยตนเอง

1️⃣ เก็บน้ำมันที่อยู่สูงขึ้นมาจากก้นแท้งค์น้ำมันประมาณ 5 cm. ใส่หลอดทดลอง หลังจากหยุดเดินเครื่องแล้ว

      ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

2️⃣ สังเกตสี และลักษณะภายนอก โดยนำไปเปรียบเทียบกับน้ำมันใหม่

3️⃣ เช็คสถานะ และวิธีแก้ปัญหาหากน้ำมันมีความผิดปกติ ตามตาราง

วิธีนี้เป็นเพียงการเช็คเบื้องต้นเท่านั้น ในบางกรณีอาจต้องขอคำแนะนำจากผู้ผลิตน้ำมันไฮดรอลิกโดยตรง