อุณหภูมิน้ำมันสูง สาเหตุน้ำมันเสื่อมสภาพก่อนถึงเวลาอันควร

05/08/2022

ระดับของอุณหภูมิ คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นเป็นอย่างมาก

โดยทั่วไป หากอุณหภูมิสูงเกิน 60℃ แล้ว การเพิ่มขึ้นทุก ๆ 10℃ อัตราการออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

ทำให้อายุการใช้งานลดลงครึ่งหนึ่ง จะเห็นได้ว่า เพียงควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำมัน

ก็สามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นได้แล้ว

อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำมันหล่อลื่น อาจมาจากแหล่งกำเนิดความร้อนต่อไปนี้

3 แหล่งกำเนิดความร้อนหลัก ในระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม : แรงเสียดทานของส่วนหมุนหรือส่วนสไลด์ของเครื่องจักร, แรงเสียดทานที่เกิดจากการรั่วซึมภายในของน้ำมัน เป็นต้น

ส่วนท่อ : แรงเสียดทานระหว่างผนังท่อและน้ำมัน, แรงเสียดทานที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทาง, แรงเสียดทานที่เกิดจากน้ำวน เป็นต้น

วาล์วควบคุม: แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะผ่านช่องว่างแคบๆของวาล์ว เป็นต้น

3 วิธี ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำมัน

1️⃣  ติดตั้ง oil cooler ไว้กลางวงจรน้ำมัน

2️⃣ เพิ่มความจุของแท้งค์ เพื่อให้แท้งค์สามารถระบายความร้อนได้เพียงพอ

3️⃣ ติดตั้งตัววัดอุณหภูมิเครื่องจักรหรือเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัล เพื่อให้สังเกตความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ