ควรใช้จาระบี ที่มีค่าความเหนียวข้น LNGI สูง ขณะเกิดความร้อน

05/08/2022

การเลือกจาระบีนั้นจะเลือกจากอุณหภูมิการทำงานของแบริ่ง และค่า dn

แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เกิดความร้อน ควรใช้จาระบีแข็งที่เป็นชนิดเดียวกัน (ความเหนียวข้น LNGI สูง)

วิธีคำนวณค่าความเหนียวข้น (LNGI) ของจาระบี

1️⃣ หย่อนกรวยที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ลงบนจาระบีที่ทำให้เรียบแบน

2️⃣ คูณความลึกที่จมลงไปใน 5 วินาทีแรกด้วย 10 

ในแบริ่งนั้น จะหล่อลื่นด้วยฟิลม์จาระบีบาง ๆ โดยทำให้เกิดร่องที่จาระบี

ด้วยการหมุนของลูกปืนเม็ดกลม (bearing ball) แต่หากเป็นจาระบีอ่อน จะติดสนิทไปกับลูกปืนเม็ดกลมจนเกิดร่องได้ยาก